Γλωσσική Προσέγγιση του προγράμματος First Steps of Hermes

Γλωσσική Προσέγγιση του προγράμματος First Steps of Hermes

Το πρόγραμμα First Steps of Hermes είναι ένα πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών σε CD-ROM. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου και φοιτητές πανεπιστημίου, καθώς και σε άνεργους ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στη νέα ελληνική γλώσσα, την ουγγρική, λιθουανική ή τουρκική γλώσσα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις ομάδες-στόχους να κατακτήσουν τις δεξιότητες κατανόησης του προφορικού λόγου, κατανόησης του γραπτού λόγου, παραγωγής προφορικού λόγου και παραγωγής γραπτού λόγου στο βασικό επίπεδο (Α1) σε μία από τις τέσσερις γλώσσες μέσω αυτοδιδασκαλίας. Επίσης, το πρόγραμμα βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα (Common European Framework of References – CEFR, http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/ Framework_EN.pdf). Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν αρκετές από τις δεξιότητες που αναφέρονται στη συνέχεια: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στρατηγικές και δραστηριότητες αυτοδιδασκαλίας και ως εκ τούτου, ακόμα και αν ο σπουδαστής δεν καταφέρει να αναπτύξει πλήρως και τις τέσσερις προαναφερθείσες δεξιότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα, εξαιτίας της φύσης της αυτοδιδασκαλίας, ωστόσο το πρόγραμμα λειτουργεί ως βάση που μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στην κατάκτηση μίας από τις τέσσερις γλώσσες, ιδιαίτερα στην περίπτωση όσων σπουδαστών επιθυμούν πραγματικά να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη γλώσσα και ανταποκρίνονται στην προσπάθεια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες δεν αναπτύσσονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη, οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού λόγου, κατανόησης γραπτού λόγου, παραγωγής προφορικού λόγου και γραπτού λόγου, και προφορικής συνδιαλλαγής στο πλαίσιο μιας προσέγγισης της γλώσσας ως ενιαίου συνόλου.

Δεξιότητες Α1 Επιπέδου του First Steps of Hermes

Δεξιότητες κατανόησης προφορικού λόγου

 • Ο χρήστης μπορεί να κατανοεί ερωτήσεις και οδηγίες με την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και χρησιμοποιεί απλή γλώσσα.
 • Ο χρήστης μπορεί να κατανοεί βασικούς χαιρετισμούς και οικείες καθημερινές εκφράσεις (π.χ. καλημέρα, καλό απόγευμα κ.λπ.)
 • Ο χρήστης μπορεί να κατανοεί βασικές λέξεις και πολύ στοιχειώδεις φράσεις που αφορούν εκείνον και για την οικογένειά του αρκεί ο ομιλητής να μιλάει αργά και καθαρά.
 • Ο χρήστης μπορεί να κατανοεί λέξεις που αναφέρονται στα πιο συνηθισμένα αντικείμενα στο σπίτι και στη σχολική τάξη.
 • Ο χρήστης μπορεί να κατανοεί εκφράσεις για τους αριθμούς, τις τιμές, τις ημερομηνίες (π.χ. μέρα, μήνας, χρόνος).

Δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου

 • Ο χρήστης μπορεί να αναγνωρίζει απλές λέξεις και φράσεις σε απλά κείμενα.
 • Ο χρήστης μπορεί να διαβάζει και να κατανοεί απλές εκφράσεις που αφορούν βασικές προσωπικές λεπτομέρειες όπως όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.
 • Ο χρήστης μπορεί να κατανοεί βασικές πληροφορίες σε μικρά και απλά κείμενα, όπως αφίσες ταινιών ή συναυλιών, φυλλάδια και πινακίδες.
 • Ο χρήστης μπορεί να κατανοεί απλά κείμενα όπως ευχετήριες κάρτες, καρτ ποστάλ και προσωπικά μηνύματα (π.χ. καλές διακοπές, είμαι σε συνάντηση κ.λπ.).
 • Ο χρήστης μπορεί να σχηματίσει μία ιδέα για το περιεχόμενο ενός απλού πληροφοριακού κειμένου και γραπτών οδηγιών, ιδίως αν συνοδεύεται από οπτικό υλικό (π.χ. παραγγελίες προγραμμάτων υπολογιστών, φόρμες συμπλήρωσης κ.λπ.).
 • Ο χρήστης μπορεί να κατανοεί ένα ερωτηματολόγιο (για άδεια παραμονής, διαμονή σε ξενοδοχείο κ.ά.) και να συμπληρώσει προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα.
Δεξιότητες προφορικής συνδιαλλαγής
 • Ο χρήστης μπορεί να κάνει και να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις που αφορούν την καθημερινότητα.
 • Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει βασικές εκφράσεις για να συστηθεί, να συστήσει άλλους, συστάσεις και να χαιρετίσει.
 • Ο χρήστης μπορεί να κάνει ερωτήσεις για πράγματα και να απαντήσει στις ερωτήσεις των άλλων.
 • Ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει κάποιον πού μένει, να του κάνει ερωτήσεις για τους ανθρώπους που ξέρει, για τα πράγματα που έχει και να απαντήσει σε αντίστοιχες ερωτήσεις με την προϋπόθεση ότι διατυπώνονται αργά και καθαρά.
 • Ο χρήστης μπορεί να πει αριθμούς, ποσότητες, τιμές, την ημερομηνία και την ώρα.
 • Ο χρήστης μπορεί να κάνει τα ψώνια της ημέρας με τη βοήθεια όμως και εξωγλωσσικών στοιχείων (δείξιμο με το χέρι, έκφραση προσώπου).
Δεξιότητες παραγωγής προφορικού λόγου
 • Ο χρήστης μπορεί να μιλήσει για τις καθημερινές του συνήθειες χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις.
 • Ο χρήστης μπορεί να εκφράσει την επιθυμία να κάνει ή να μην κάνει κάτι χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις.
 • Ο χρήστης μπορεί να δώσει βασικές πληροφορίες για τον εαυτό του, όπως διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.
 • Ο χρήστης μπορεί να πει αν κατανόησε μια φράση που άκουσε ή όχι.
Δεξιότητες παραγωγής λόγου
 • Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει ένα απλό ερωτηματολόγιο για το επάγγελμά του, την ηλικία του, τη διεύθυνσή του και τα χόμπι του.
 • Ο χρήστης μπορεί να γράψει απλές προτάσεις και φράσεις για τον εαυτό μου (π.χ. πού μένει, τι κάνει)
 • Ο χρήστης μπορεί να γράψει μια ευχητήρια κάρτα ή μια καρτ ποστάλ χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα (π.χ. κάρτα γενεθλίων, κάρτα ειδικής περίστασης κ.λπ.)
 • Ο χρήστης μπορεί να γράψει ένα σύντομο σημείωμα για να πει σε κάποιον πού είναι ή πού να συναντηθούνε.