Περιγραφή προϊόντος FIRST STEPS OF HERMES

Περιγραφή προϊόντος FIRST STEPS OF HERMES

Το πρόγραμμα FIRST STEPS OF HERMES αποτελείται από τέσσερα CD ROM για την εκμάθησης Ελληνικών, Τουρκικών, Λιθουανικών και Ουγγρικών στο επίπεδο αρχαρίων (Α1). Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε εξολοκλήρου από εξειδικευμένους καθηγητές κάθε Χώρας με την έγκριση και αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κάθε CD-ROM του προγράμματος περιλαμβάνει: 1) τους κύκλους μαθημάτων (7 ενότητες) επιπέδου Α1 για την ελληνική, τουρκική, λιθουανική και ουγγρική  γλώσσα, 2) έναν εκτυπώσιμο Οδηγό Σπουδαστή και 3) ένα εκτυπώσιμο Βιβλίο Δασκάλου. Το FIRST STEPS OF HERMES είναι σχεδιασμένο για αυτοδιδασκαλία, για όσους θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις  (επίπεδο Α1) την ελληνική, τουρκική, λιθουανική και ουγγρική  γλώσσα εξελίσσοντας όλες τις γλωσσικές δεξιότητες. Για να μπορέσει ο χρήστης να κάνει τα πρώτα βήματα χρησιμοποιεί τα αγγλικά ως ενδιάμεση γλώσσα που βοηθάει την περιήγηση στο πρόγραμμα. Για ακόμη μεγαλύτερη βοήθεια, ο Οδηγός Σπουδαστή που συνοδεύει το CD-Rom καθοδηγεί τα πρώτα βήματα του χρήστη δίνοντας πληροφορίες και συμβουλές για τη χρήση του προϊόντος και την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Το FIRST STEPS OF HERMES είναι ένα προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για αυτοδιδασκαλία όσο και στην τάξη από τον καθηγητή που θέλει να αξιοποιήσει κάτι διαφορετικό και πρωτότυπο για τη διδασκαλία του επιπέδου Α1. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας υπολογιστής στην τάξη, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Το βιβλίο δασκάλου που συνοδεύει το CD-Rom περιλαμβάνει βοηθητικό υλικό για όλες τις ασκήσεις του  CD-Rom και προτάσεις αξιοποίησής τους στην τάξη καθώς και πληροφορίες και συμβουλές για τη χρήση του προϊόντος και την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, διευκολύνοντας τον καθηγητή στην διαμόρφωση των σχεδίων μαθήματος.

 Παρουσίαση προϊόντος FIRST STEPS OF HERMES

Το προϊόν περιλαμβάνει 7 ενότητες (κύκλους μαθημάτων) βασισμένες σε καθημερινή θεματολογία. Έχουν επιλεγεί διαφορετικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις όπως: χαιρετισμοί, φαγητό, οικογένεια, ψώνια κ.λπ. και έχει προκύψει το αντίστοιχο περιεχόμενο και λεξιλόγιο. Πιο συγκεκριμένα τα θέματα των ενοτήτων του προγράμματος είναι τα ακόλουθα: Ενότητα 1 Χαιρετισμοί Ενότητα 2 Η οικογένεια μου και η γειτονιά μου Ενότητα 3 Τρώγοντας έξω Ενότητα 4 Κάνοντας ψώνια Ενότητα 5 Μετακινήσεις Ενότητα 6 Βλέποντας αξιοθέατα Ενότητα 7 Πού θα μείνω; Τα θέματα των ενοτήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αφορούν επιμέρους πτυχές της καθημερινής ζωής. Παράλληλα, τόσο οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν όσο και η γλωσσική προσέγγιση που ακολουθήθηκε αναδεικνύουν στοιχεία πολιτιστικά (μη γλωσσικά), συνήθειες πολιτιστικές (παραδοσιακή διατροφή, παραδοσιακή ένδυση κ.ά.). Τόσο το θεματικό περιεχόμενο των δραστηριοτήτων των υποενοτήτων όσο και το λεξιλόγιο των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων πάντα σχετίζονται με το θέμα της αντίστοιχης κάθε φορά βασικής ενότητας. Το προϊόν περιλαμβάνει αρκετό αυθεντικό οπτικό υλικό, το οποίο το κάνει πιο διαδραστικό και υποστηρίζει την πολιτιστική του πλευρά. Και κάθε μία από αυτές τις 7 ενότητες, περιλαμβάνει 7 υποενότητες. Οι πρώτες έξι υποενότητες καλύπτουν αρκετές και διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις (εντός της συγκεκριμένης θεματικής κατάστασης). Συνεπώς, ο μαθητής μίας ξένης γλώσσας θα αποκτήσει ποικίλες γλωσσικές εμπειρίες και δραστηριότητες. Η έβδομη υποενότητα λειτουργεί ως περιληπτική υποενότητα η οποία βοηθά στην επανάληψη του υλικού της ενότητας και στην εξέταση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια μελέτης της ενότητας. Στην αρχή κάθε ενότητας υπάρχει μία πανοραμική φωτογραφία η οποία σχετίζεται θεματικά με την ενότητα και αντιστοιχεί στις υποενότητες. Η πανοραμική φωτογραφία αναδεικνύει το θέμα της ενότητας και των υπολοίπων υποενοτήτων. Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ σε κάποια σημεία στην πανοραμική φωτογραφία και αυτά παραπέμπουν θεματικά σε αντίστοιχη υποενότητα. Το τουρκικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 πανοραμικές φωτογραφίες. Με την είσοδο στις πρώτες 6 υποενότητες, ο χρήστης θα συναντήσει ένα κείμενο συνήθως στη μορφή του διαλόγου, το οποίο παρουσιάζει μία συγκεκριμένη επικοινωνιακή κατάσταση. Ο διάλογος ή το κείμενο συνοδεύεται από την αντίστοιχη θεματικά φωτογραφία και το αντίστοιχο ηχογραφημένο αρχείο καλύπτοντας έτσι όλες τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Είναι εφικτό ο χρήστης, να ακούσει και να διαβάσει τον διάλογο-κείμενο όσες φορές επιθυμεί. Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει 40 διαλόγους οι οποίοι συνοδεύονται από 40 φωτογραφίες και 40 ηχητικά αρχεία των διαλόγων-κειμένων. Στην πορεία της ενότητας, κάθε λέξη και έκφραση η οποία περιλαμβάνεται στο διάλογο-κείμενο μεταφράζεται στα αγγλικά στο γλωσσάριο. Κάθε μία από τις λέξεις και εκφράσεις συνοδεύεται από το αντίστοιχο ηχογραφημένο αρχείο. Είναι εφικτό ο χρήστης, να ακούσει και να διαβάσει τις λέξεις-εκφράσεις όσες φορές επιθυμεί. Κάθε υποενότητα του προγράμματος περιλαμβάνει το δικό της γλωσσάρι, με συνολικά 42 διαφορετικά γλωσσάρια. Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει 1000-1500 λέξεις και εκφράσεις μεταφρασμένες στην αγγλική γλώσσα. Παράλληλα, περιλαμβάνει 1000-1500 ηχογραφημένα αρχεία για κάθε μία από εκ των ελληνικών, τουρκικών, λιθουανικών και ουγγρικών λέξεων και εκφράσεων. Για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που ενδεχομένως θα προκύψουν, η γραμματική είναι το κομμάτι το οποίο συνοδεύει κάθε υποενότητα και στο οποίο μπορεί ο χρήστης να βρει γραπτώς και αρκετά επεξηγηματικά με τον πιο απλό πιθανό τρόπο (για παράδειγμα πίνακες, αποφυγή υπερβολικής μεταγλώσσας) γραμματική θεωρία και αρκετά παραδείγματα τα οποία θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της γλώσσας. Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει 40-50 γραμματικές αναφορές στα γραμματικά φαινόμενα καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες του επιπέδου Α1. Επίσης, κάθε υποενότητα περιλαμβάνει ένα τμήμα για πρακτική εξάσκηση. Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει 3 δραστηριότητες-ασκήσεις. Ο συνολικός αριθμός των ασκήσεων του κάθε προγράμματος φτάνει περίπου τις 150 ασκήσεις. Οι ασκήσεις διακρίνονται σε ασκήσεις flash (drag&drop, checklists, κ.ά.) και σε ασκήσεις μη flash (συμπλήρωσης κενών, σωστό ή λάθος, πολλαπλής επιλογής, κ.ά.). Πιο συγκεκριμένα, το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 110 flash ασκήσεις και περίπου 40 μη-flash ασκήσεις. Υπάρχουν διαφόρων ειδών δραστηριότητες, όπως δραστηριότητες αντιστοίχησης (drag&drop), συμπλήρωσης κενών, σωστό ή λάθος, πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις αλληλουχίας κ.λπ. Το περιεχόμενο των ασκήσεων ποικίλει αλλά καλύπτει τα πεδία της γραμματικής και του λεξιλογίου, πάντα σε συνάρτηση με το θέμα των ενοτήτων και το επίπεδο Α1. Οι περισσότερες από τις ασκήσεις συνοδεύονται από φωτογραφικό ή ηχητικό υλικό για ενίσχυση της διαδραστικότητας αλλά και της ένταξης πολιτισμικού στοιχείου. Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 120 φωτογραφίες ως συνοδευτικό υλικό ασκήσεων και περίπου 100 ηχητικά αρχεία ως συνοδευτικό υλικό ασκήσεων. Στις περιπτώσεις των ασκήσεων οι οποίες συνοδεύονται από ηχητικό αρχείο, παρέχεται και το αντίστοιχο κείμενο- «σενάριο» σε γραπτή μορφή προς διευκόλυνση του χρήστη. Οι δεξιότητες οι οποίες εξασκούνται μέσω του συνόλου των ασκήσεων είναι κυρίως η ανάγνωση, η γραφή, η ακουστική δεξιότητα και με έμμεσο τρόπο η δεξιότητα παραγωγής λόγου. Με την είσοδο στην έβδομη υποενότητα, ο χρήστης θα συναντήσει ένα βίντεο, το οποίο αποτελεί την οπτικοακουστική εκδοχή του διαλόγου και συνοψίζει το περιεχόμενο της ενότητας. Έπονται οι 3 ασκήσεις, οι οποίες είναι κυρίως επαναληπτικές. Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 επαναληπτικές υποενότητες, 7 βίντεο και περίπου 20 επαναληπτικές ασκήσεις. Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει εύκολη πρόσβαση στο σύνολο των 50-60 γραμματικών αναφορών και στο σύνολο των 40 γλωσσάριων, με τη μορφή index. Βασικό χαρακτηριστικό του κάθε προγράμματος είναι τα διάφορα εργαλεία τα οποία έχουν ενσωματωθεί, όπως: 1) το «ενεργό πληκτρολόγιο», το «ενεργό πληκτρολόγιο» περιλαμβάνεται στις ασκήσεις γραπτού λόγου προς αποφυγήν προβλημάτων διαφορετικών γλωσσικών χαρακτήρων και τονισμών, 2) οι σύνδεσμοι των «γραπτών σεναρίων» των ηχογραφημένων διαλόγων-κειμένων, 3) το εργαλείο της αναζήτησης στο σύνολο του υλικού και 4) η επιλογή της εκτύπωσης όλου του υλικού. Απαραίτητα για τη χρήση του κάθε προγράμματος είναι ο Εκτυπώσιμος Οδηγός Σπουδαστή για τη χρήση του προϊόντος ως προϊόν αυτοδιδασκαλίας και του Εκτυπώσιμου Βιβλίου Δασκάλου για τη χρήση του προϊόντος ως συνοδευτικό προϊόν σε τάξη.

 Το κάθε Cd-Rom εκμάθησης περιλαμβάνει:

 • Επίπεδο A1
 • 7 ενότητες χωρισμένες σε 7 υποενότητες
 • 7 διαφορετικά θέματα ενοτήτων εμπνευσμένα από καθημερινές καταστάσεις
 • 7 πανοραμικές φωτογραφίες
 •  40 φωτογραφίες υποενοτήτων
 • 40 διάλογοι/κείμενα
 • 40 ηχογραφημένα αρχεία για τους διαλόγους/κείμενα
 • 40 γλωσσάρια
 • 1000 λέξεις και εκφράσεις συμπεριλαμβάνονται στο γλωσσάρι
 • 1000 ηχογραφημένα αρχεία για τις λέξεις και τις εκφράσεις που συμπεριλαμβάνονται στο γλωσσάρι
 • 50-60 γραμματικές αναφορές
 • 3 ασκήσεις σε κάθε υπο-ενότητα
 • 150 ασκήσεις διαφορετικών τύπων
 • περίπου 90 flash ασκήσεις (D&D)
 • 40 μη flash ασκήσεις
 • περίπου 800 ερωτήσεις
 • περίπου 120 φωτογραφίες ως συμπληρωματικό υλικό ασκήσεων
 • περίπου 120 ηχογραφημένα αρχεία ως συμπληρωματικό υλικό ασκήσεων
 • περίπου 30 διάλογοι/κείμενα ως συμπληρωματικό υλικό ασκήσεων
 • 7 video
 • Grammar reference Index
 • Glossary Index
 1. Εκτυπώσιμο Βιβλίο Δασκάλου
 2. Εκτυπώσιμος Οδηγός Σπουδαστή
 1. «Ενεργό» Πληκτρολόγιο  για τις ασκήσεις δεξιοτήτων γραπτού λόγου
 2. Σύνδεσμος στο γραπτό «σενάριο»  των ηχογραφημένων αρχείων των διαλόγων/κειμένων
 3. Εργαλείο Αναζήτησης
 4. Επιλογή Εκτύπωσης