Πρόγραμμα AT EVERY HOME για τη διάδοση και προώθηση ξένων γλωσσών.

Πρόγραμμα AT EVERY HOME για τη διάδοση και προώθηση ξένων γλωσσών.

Ο Εκδοτικός Οίκος Σταφυλίδη συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AT EVERY HOME το οποίο πρόκειται για μία συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Αγγλίας, Ιταλίας, Βελγίου, Τουρκίας, Βουλγαρίας και Ουγγαρίας. Η φιλόδοξη αυτή προσπάθεια ήταν επιδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε ως σκοπό τη διάδοση και προώθηση των ξένων γλωσσών. Στόχος του προγράμματος AT EVERY HOME ήταν να εξοικειώσει το κοινό με τα νέα και σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία και εκμάθηση. Στα πλαίσια του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν διάφορες παρουσιάσεις σε όλη την Ελλάδα για την ενημέρωση των νέων εκπαιδευτικών μεθόδων. Οι παρουσιάσεις φιλοδοξούσαν να ενημερώσουν το κοινό για τα βασικά χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τη δομή των προγραμμάτων καθώς και τις δυνατότητες που παρέχουν στο χρήστη. Έτσι το κοινό ενημερώθηκε για την ύπαρξη τους, ήρθε σε επαφή με τα νέα γλωσσικά εργαλεία, αντιλήφθητε ότι η χρήση των σύγχρονων προϊόντων δεν είναι περίπλοκη ή δύσκολη αλλά διασκεδαστική. Επίσης, δόθηκε στους συμμετέχοντες η δυνατότητα της πρακτικής εφαρμογής των προγραμμάτων για την καλύτερη κατανόηση τους.   Στην παρουσίαση το κοινό γνώρισε 6 ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα τόσο στους καθηγητές όσο και στους μαθητές. Τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν είναι τα εξής:
  • Το πρόγραμμα HERMES είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που χρησιμοποιεί νέες παιδαγωγικές μεθόδους και συνδυάζει την εκμάθηση ξένων γλωσσών με την ψυχαγωγία. Το πρόγραμμα είναι ελκυστικό λόγω της τρισδιάστατης εικόνας του, διασκεδαστικό και συμπεριλαμβάνει ήχο, εικόνα και κίνηση (βίντεο). Διατίθεται σε πέντε γλωσσικές εκδοχές, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ελληνικά και το κάθε πακέτο περιλαμβάνει CD-ROM με 7,500 ασκήσεις και βιβλίο γραμματικής. Το υλικό των ασκήσεων καθώς και η γραμματική έχει συνταχθεί εξολοκλήρου σε ξενόγλωσσα τοπικά ιδρύματα της κάθε χώρας (www.stafilidis.gr).
  • Το πρόγραμμα SOCCERLINGUA, που αποτελείται από DVD και βιβλίο, χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο ως μέσο γνωριμίας με άλλους πολιτισμούς και εκμάθησης ξένων γλωσσών. Το προϊόν αυτό προτρέπει τους νεαρούς φιλάθλους να μάθουν τη νέα γλώσσα διαβάζοντας, γράφοντας και ακούγοντας κείμενα αλλά και παρακολουθώντας βίντεο που αφορούν τις αγαπημένες τους ποδοσφαιρικές ομάδες. Το βιβλίο είναι τόσο ευχάριστο στην ανάγνωση όσο μια ποδοσφαιρική εφημερίδα! Το DVD λειτουργεί εξίσου στην τηλεόραση και στον υπολογιστή και διατίθενται σε τέσσερις γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά (www.soccelingua.net).
  • Το πρόγραμμα LINC είναι ένα πακέτο πολυμέσων το οποίο συνδυάζει τη γλωσσική εκμάθηση με την απόκτηση κοινωνικοπολιτιστικής γνώσης. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει CD-ROM, που στοχεύει στη βελτίωση της προφορικής και αναγνωστικής δεξιότητας καθώς και στην ενίσχυση της πολιτιστικής συνειδητοποίησης του χρήστη. Το λεξιλόγιο και η γραμματική κατακτώνται μέσω της επεξεργασίας αυθεντικών κειμένων. Διατίθεται σε πολλές γλώσσες όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Δανικά, Φιλανδικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Τσεχικά, Λετονικά, Λιθουανικά και Εσθονικά (www.linguapolis.eu/linc, www.lingueges.net).
  • Το πρόγραμμα EASY 2 είναι ένα γλωσσικό εργαλείο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών online, που απευθύνεται ειδικά στους νέους. Οι γλώσσες που αφορά είναι: Φιλανδικά, Ιταλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. Το EASY 2 συνδυάζει την ανάπτυξη της ικανότητας διαπολιτισμικού διαλόγου με την προσομοίωση καθημερινών επικοινωνιακών καταστάσεων, ενώ προσφέρει και τη δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των μαθητών μέσω της ιστοσελίδας του (www.easy2.org).
  • Το πρόγραμμα GALANET είναι μια διαδικτυακή «πλατφόρμα» που περιλαμβάνει ποικίλα εργαλεία και μέσα και έχει ως στόχο τη διακατανόηση ανάμεσα σε 4 ρωμανικές γλώσσες: τα Γαλλικά, τα Ιταλικά, τα Ισπανικά και τα Πορτογαλικά. Η ιστοσελίδα του προσφέρει στους χρήστες chat rooms, όπου μπορούν να μοιραστούν με άλλους τις σκέψεις τους πάνω σε διάφορα θέματα, και ένα χώρο μελέτης, όπου μπορούν να συγκρίνουν τις τέσσερις γλώσσες (www.galanet.be).
  • Το πρόγραμμα BULGARIAN FOR FOREIGNERS, είναι ένα σύγχρονο σύστημα πολυμέσων σε τρία επίπεδα (CD-ROM, βίντεο και κασέτες ηχογράφησης, εγχειρίδια και ιστοσελίδα) για να διδάξει τα βουλγαρικά σε ξένους. Δίνει στους έφηβους και στους ενήλικες τη δυνατότητα να μάθουν να επικοινωνούν στη βουλγαρική γλώσσα και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής των Βουλγάρων (www.lettera.bg/lingua/eng).