ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ H.E.R.M.E.S. (Home study, Educational, Reliable, Multimedia, Entertaining, Software).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ H.E.R.M.E.S. (Home study, Educational, Reliable, Multimedia, Entertaining, Software).

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ H.E.R.M.E.S.

Εκμάθηση: Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών, Ισπανικών και Ελληνικών. Το πρώτο τρισδιάστατο (3D) παιχνίδι για υπολογιστή που συνδυάζει την εκμάθηση ξένων γλωσσών και την ψυχαγωγία. Για πρώτη φορά, παρουσιάζεται στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη ένα τρισδιάστατο, ψυχαγωγικό παιχνίδι υπολογιστή σε CD ROM που κινητοποιεί τους νέους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Το παιχνίδι, που έχει χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» (Lingua 2) χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα των Πολυμέσων και διατίθεται σε πέντε γλωσσικές εκδοχές (ειδικότερα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ελληνικά). Ένας τρισδιάστατος ήρωας, ο Ερμής, κινητικά καθοδηγούμενος από το χρήστη, αναζητά μέσα σε 36 τρισδιάστατα μοντέρνα σκηνικά τις 720 ασκήσεις διαφόρων τύπων και δυσκολίας, τα 216 κείμενα της επικαιρότητας, τα 40 ηχητικά κείμενα και τα 3 τεστ γνώσεων, η επίλυση των οποίων θα τον βοηθήσει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στην ξένη γλώσσα. Με πολλά ηχητικά εφφέ, μουσική υπόκρουση, video και πολλούς τρισδιάστατους, ομιλούντες δευτερεύοντες χαρακτήρες η αναζήτηση των ασκήσεων από το χρήστη γίνεται πιο ευχάριστη και ψυχαγωγική. Ένα λεξικό 7.000 λέξεων μεταφρασμένο σε 5 γλώσσες έρχεται αρωγός στην προσπάθειά του αυτή. Το εκπαιδευτικό πακέτο του HERMES περιλαμβάνει: CD ROM και Βιβλίο Γραμματικής.

 

ΣΧΕΔΙΟ H.E.R.M.E.S.

(Home study, Educational, Reliable, Multimedia, Entertaining, Software)

ΣΤΟΧΟΙ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ: Ο στόχος του σχεδίου HERMES είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο Γλωσσικό Παιχνίδι Πολυμέσων με τη χρησιμοποίηση της μοντέρνας τεχνολογίας. Το πακέτο CD ROM του σχεδίου H.E.R.M.E.S., απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 10 έως 18+ και φιλοδοξεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για την εκμάθηση ξένων γλωσσών (ειδικότερα EL, IT, FR, ES, EN) μέσω μίας νέας διδακτικής προσέγγισης. Η εκμάθηση γλωσσών θα πρέπει να είναι διασκεδαστική, γι’ αυτό κι ο βασικός σκοπός του σχεδίου είναι να κάνει την εκμάθηση γλωσσών ψυχαγωγική, ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική. Το σχέδιο H.E.R.M.E.S. ανέπτυξε ένα καινοτόμο εργαλείο, ένα λογισμικό πολυμέσων σχεδιασμένο για γλωσσική χρήση. Είναι ένα εκπαιδευτικό και περιπετειώδες Παιχνίδι Η/Υ, που διαιρείται σε τρία μαθησιακά επίπεδα (μεσαίο, ανώτερο, προ-πανεπιστημιακό). Το σχέδιο είναι πολλά υποσχόμενο, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι γενικώς, οι μαθητές έλκονται από Παιχνίδια Η/Υ και επομένως θεωρούμε ότι θα παροτρυνθούν και από ένα περιπετειώδες Παιχνίδι που αναπτύσσει ταυτόχρονα γλωσσικές δεξιότητες. Το σχέδιο φιλοδοξεί να παράσχει στους μαθητές των γλωσσών- στόχων, όλο το φάσμα των γλωσσικών δεξιοτήτων: «παραγωγικών-ενεργητικών» και «δεκτικών-παθητικών», ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ενός από τα τρία γλωσσικά επίπεδα. Αυτές οι δεξιότητες είναι: επικοινωνία, γραφή κι ανάγνωση, που περιλαμβάνουν: α) Προφορά: Οι μαθητές θα συγκρίνουν τη δική τους προφορά μ’ αυτή του εκφωνητή μητρικής γλώσσας. β) Γραμματική: Οι μαθητές θα διδαχτούν γραμματική σ’ όλα τα επίπεδα, μέσω σχετικών ασκήσεων και γραμματικών κανόνων που αναπτύχθηκαν στο λογισμικό και στο συνοδευτικό βιβλίο γραμματικής. γ) Λεξιλόγιο: Αυτή η δεξιότητα αναπτύχθηκε επίσης σ’ όλα τα επίπεδα, μέσω ασκήσεων που περιλαμβάνουν κυκλική επανάληψη του λεξιλογίου, μέσω γλωσσάριων. Επιπροσθέτως, το σχέδιο H.E.R.M.E.S., θα εξοικειώσει τους μαθητές του προ-πανεπιστημιακού επιπέδου με την επιστημονική και τεχνολογική ορολογία και θα τους προετοιμάσει για τον εργασιακό χώρο ή για τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η βασική παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση που προωθείται μέσω του σχεδίου HERMES είναι η λεγόμενη προσέγγιση «ισορροπημένων δραστηριοτήτων». Αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε τη μεθοδολογία σαν τη «χρυσή τομή», την ισορροπία μεταξύ των στοιχείων που «λαμβάνουν» οι μαθητές (γλωσσική ανατροφοδότηση) και των στοιχείων εκείνων που τους ενθαρρύνουν να «παράγουν» γλωσσικά στοιχεία (πρακτική & επικοινωνία). Επίσης, μέσω αυτού του σχεδίου θα προωθηθεί η «αυτοκαθοδηγούμενη» μάθηση που ευνοεί την αυτονομία του διδασκόμενου. Γιατί, το σχέδιο H.E.R.M.E.S. είναι ένα πακέτο αυτόνομης εκμάθησης γλωσσών σε πέντε εκδοχές, που ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλάβουν οι ίδιοι την εκμάθησή τους χωρίς την παρουσία καθηγητή. Συμβουλές και επεξηγήσεις θα παρέχονται στους μαθητές μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, το σχέδιο αυτό προωθεί τη μάθηση μέσω της ψυχαγωγίας. Τα παιχνίδια αποτελούν ζωτικό στοιχείο του «εκπαιδευτικού εξοπλισμού» του καθηγητή, όχι μόνον για την πρακτική της γλώσσας που προσφέρουν, αλλά και για το «θεραπευτικό αποτέλεσμα» που παρέχουν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε στάδιο εκπαίδευσης, γιατί είναι διασκεδαστικά και κεντρίζουν το ενδιαφέρον. ΟΜΑΔΕΣ- ΣΤΟΧΟΙ: Οι ομάδες- στόχοι που θα χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα του σχεδίου HERMES και θα επωφεληθούν απ’ αυτά είναι: οι μαθητές ηλικίας 10 με 18+ με ικανοποιητική γνώση κάθε ξένης γλώσσας, που φιλοδοξούν να προχωρήσουν σε μεσαίο και ανώτατο γλωσσικό επίπεδο ή να «φρεσκάρουν» τις υπάρχουσες γνώσεις τους. Το παιχνίδι χωρίζεται σε τρία επίπεδα δυσκολίας: α) Για μαθητές ηλικίας 10 -13 ή μεσαίο επίπεδο. Οι μαθητές μεσαίου επιπέδου έχουν βασική γνώση κάθε γλώσσας, αλλά έχουν ακόμη πολλά να μάθουν. Αυτό το στάδιο του παιχνιδιού περιλαμβάνει λεξιλόγιο, γραμματική και κείμενα κατανόησης, με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. β) Για μαθητές ηλικίας 13-16 ή Ανώτερο επίπεδο. Οι μαθητές ανωτέρου επιπέδου έχουν «λίγα» καινούργια πράγματα να μάθουν, αλλά πρέπει να εμβαθύνουν στις υπάρχουσες γνώσεις τους. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει λεξιλόγιο, ανώτερη γραμματική και κείμενα κατανόησης. γ) Για μαθητές ηλικίας 16 -18+ ή Ανώτατου επιπέδου/προ-πανεπιστημιακής προετοιμασίας. Οι μαθητές ανωτάτου επιπέδου που προετοιμάζονται για τον εργασιακό χώρο ή για Πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν την ανάγκη να αποκτήσουν εξειδικευμένη -επαγγελματική γνώση. Για το σκοπό αυτό, εκτός από τις επαναλαμβανόμενες αυξημένης δυσκολίας ερωτήσεις που περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω, θα επωφεληθούν από τις εισαγωγικές ερωτήσεις στην επιστημονική και τεχνολογική ορολογία. Παρατήρηση: Τα προϊόντα του σχεδίου H.E.R.M.E.S. θα είναι επίσης χρήσιμα στους μετανάστες και σε ενήλικες, που επιθυμούν να μάθουν ξένες γλώσσες χρησιμοποιώντας ένα ψυχαγωγικό εργαλείο. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σχέδιο H.E.R.M.E.S. είναι μία αυτόνομη, -για εξάσκηση στο σπίτι- μέθοδος εκμάθησης ξένων γλωσσών. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και σε μικρές σχολικές τάξεις για την εκμάθηση μέσω της άμιλλας π.χ. ανταγωνισμός για τη συγκέντρωση περισσοτέρων βαθμών. Για να μπορέσει το σχέδιο να επιτύχει τους στόχους του ανέπτυξε τα ακόλουθα προϊόντα: ένα πακέτο CD ROM, σε πέντε γλωσσικές εκδοχές και Έντυπο Υλικό (Οδηγό Μαθητή και Βιβλίο Γραμματικής). α) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Το CD ROM του H.E.R.M.E.S. περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό γλωσσικό Παιχνίδι Πολυμέσων σε πέντε γλωσσικές εκδοχές (EL, EN, IT, ES, FR) που στόχο έχει, να ενθαρρύνει τους μαθητές να ασχοληθούν με την εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω της ψυχαγωγίας. Στο κουτί του CD ROM συμπεριλαμβάνεται ένα βιβλιαράκι με οδηγίες εγκατάστασης και πληροφορίες για τη χρησιμοποίηση του υλικού. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Η πλοκή του Παιχνιδιού και ο σχεδιασμός είναι ο ίδιος για όλες τις εκδοχές και περιλαμβάνει εικόνα, ήχο και κίνηση (cartoon animation). Το γλωσσικό υλικό, ασκήσεις, γραμματική και λεξιλόγιο διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε γλώσσας και την κουλτούρα. Το παιχνίδι λειτουργεί σε τρισδιάστατο περιβάλλον (3D) και χρησιμοποιούνται τρισδιάστατοι (3D) χαρακτήρες. Πλοκή: Το παιχνίδι είναι ελκυστικό, ψυχαγωγικό και περιπετειώδες. Το θεματικό του περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον και περιλαμβάνει «αληθινές» καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών και εργασιακών) με σκοπό να ενθαρρύνει το διδασκόμενο στο «παίξιμο ρόλων» (role playing) και στην επίλυση προβλημάτων. Θέμα: Ο ήρωας του παιχνιδιού (Hermes) είναι ένας χαριτωμένος και χαρισματικός 14χρονος νεαρός που ετοιμάζεται να ταξιδέψει με τους γονείς του σε μία άλλη πόλη. Στο αεροδρόμιο, ο συνωστισμός είναι μεγάλος. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, των εθνικοτήτων και των φυλών μετακινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν και κάποιοι περιμένουν να προϋπαντήσουν τους δικούς τους. Ο Ερμής, περίεργος και αεικίνητος θέλει να εξερευνήσει όλους τους χώρους. Κάποια στιγμή αποφασίζει να κάνει κάτι πιο τολμηρό. Να ταξιδέψει μόνος του σε μία ξένη χώρα. Γι’ αυτό ηθελημένα εξαφανίζεται και χωρίς να τον προσέξει κανείς μπαίνει σε διαφορετικό αεροπλάνο. Έτσι, αντί να βρεθεί στο σπίτι της γιαγιάς του με τους γονείς του, βρίσκεται μόνος του σε μία ξένη και άγνωστη χώρα. Για τον Ερμή, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Θέλει να γνωρίσει μέρη και ανθρώπους. Για να μπορέσει να ξεπεράσει τις καθημερινές δυσκολίες και να συγκεντρώσει χρήματα πρέπει να βρει τις κρυμμένες γραμματικές ερωτήσεις που θα του χαρίσουν βαθμούς, να μάθει καλά την ξένη γλώσσα και τελικά να γυρίσει ασφαλής πίσω στο σπίτι του! Πως λειτουργεί το παιχνίδι: Στη διάρκεια του ταξιδιού, ο ήρωας συναντά ανθρώπους απ’ όλες τις φυλές και τα γένη (προβολή αντιρατσιστικών μηνυμάτων), αντιμετωπίζει καθημερινές καταστάσεις στις οποίες πρέπει να αντεπεξέλθει απαντώντας σωστά σε γλωσσικές ερωτήσεις και μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη βασική επιστημονική και τεχνολογική ορολογία για να αντιμετωπίσει εργασιακές σχέσεις π.χ. συνδιαλλαγές σε μια τράπεζα κλπ. Μπορεί να περάσει ένα επίπεδο, μόνο εάν απαντήσει σωστά σ’ όλες τις γλωσσικές ερωτήσεις. Αν αποτύχει στην πρώτη ερώτηση, χάνει βαθμούς και πρέπει να ξαναπροσπαθήσει. Συνεχίζει μέχρι να απαντήσει σωστά σ’ όλες τις ερωτήσεις της ίδιας ενότητας (π.χ. Γερούνδιο) κλπ. Το υλικό για κάθε γλωσσική εκδοχή διαιρείται σε 36 σκηνές /ενότητες, δηλαδή, 12 σκηνές /ενότητες για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα (μεσαίο, ανώτερο, προ-πανεπιστημιακό). Υπάρχει πρόοδος μεταξύ των ενοτήτων. Ο μαθητευόμενος δεν μπορεί να υπερπηδήσει το πρώτο ή το δεύτερο επίπεδο για να προχωρήσει στο επόμενο, γιατί το εκπαιδευτικό παιχνίδι έχει μία συνέχεια. Μπορεί να δοκιμάσει τις γνώσεις του ή να κάνει επανάληψη απαντώντας σε ερωτήσεις που έχει διαβάσει. Οι διαδικασίες που εμπεριέχονται είναι: παρακολούθηση, απομνημόνευση, κατανόηση και ψυχαγωγία. Τα εμπόδια -ερωτήσεις και ασκήσεις- περιλαμβάνουν: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice), συμπλήρωσης κενών, συνδυασμών, επανεγγραφής, μετατροπής, μετάφρασης, σύγκρισης προφοράς κλπ. β) ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ: Το έντυπο υλικό που αναπτύχθηκε από το σχέδιο H.E.R.M.E.S. περιλαμβάνει Βιβλίο Γραμματικής σ’ όλες τις γλώσσες. ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ: Περιλαμβάνει μοντέρνα γραμματική, σε πέντε γλωσσικές εκδοχές, για κάθε γλωσσικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στα σημαντικά γραμματικά φαινόμενα και σε κρίσιμα κεφάλαια. Το υλικό αναπτύσσεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τη μοναδικότητα της κάθε γλώσσας. Επιπρόσθετες, γραμματικές πληροφορίες υπάρχουν στο δικτυακό αυτό χώρο.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ HERMES

  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΦΥΛΙΔΗ (Εταίρος 1):Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΦΥΛΙΔΗ από την Αθήνα (Ελλάς) είναι το Συντονιστικό ίδρυμα 1 του σχεδίου H.E.R.M.E.S.. INSTITUCION PAU CASALS (Εταίρος 2) είναι ένας Εκπαιδευτικός Οργανισμός, ένα κέντρο Εκπαίδευσης από τη Βαρκελώνη (Ισπανία) ALBATROS & DELTHA CONSULTING S.L. (Εταίρος 3) από την Ανδαλουσία (Ισπανία) είναι μία Διεθνής Συμβουλευτική εταιρεία που οργανώνει και διευθύνει γλωσσικά μαθήματα και πρακτική εξάσκηση για μαθητές όλων των επιπέδων, ενήλικες και αλλοδαπούς στην Ισπανία και διεθνώς. SUPEUROPA (εταίρος 4) είναι ένα δίκτυο εκπαιδευτικών οργανισμών με μία ποικιλία σχετικών δραστηριοτήτων, διορισμένο στη Γαλλία δίπλα στο Γαλλικό Υπουργείο Εργασίας, Απασχόλησης και Επαγγελματιών. NORTH AYRSHIRE COUNCIL (Εταίρος 5) είναι μία από τις 32 τοπικές αυτοδιοικήσεις της Σκοτίας (Αγγλία) με αρμοδιότητα στην Εκπαίδευση και ένα ευρύ φάσμα δημοσίων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων της στέγασης και κοινωνικής εργασίας. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE 80 (Εταίρος 6) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός από το Τορίνο (Ιταλία), που ιδρύθηκε από μια ομάδα καθηγητών, πανεπιστημιακών και ερευνητών που εργάζονται στον τομέα της Εκπαίδευσης.