Εταιρεία

Εταιρεία

Οι Εκδόσεις Σταφυλίδη ιδρύθηκαν το 1971 και μέχρι σήμερα βρίσκονται στις επάλξεις της εκδοτικής δραστηριότητας. Κατά το διάστημα αυτό έδωσαν αξιόλογα και αναγκαία έργα, τα οποία αποτέλεσαν εκδοτικούς σταθμούς. Το 1974-1975 εκπονήθηκε και κυκλοφόρησε σε δύο τόμους το πρώτο λεξικό στη ζωντανή μας γλώσσα (δημοτική) με τίτλο Παιδεία Πρότυπο Λεξικό της Νέας Ελληνικής. Πρώτη φορά αποτολμήθηκε έργο τέτοιας έκτασης με πλήρη ετυμολογία και ερμηνεία, παραδείγματα με φράσεις της προφορικής και γραπτής ομιλίας καθώς και με παροιμίες που έδιναν παραστατικά τις έννοιες των λέξεων. Οι Εκδόσεις Σταφυλίδη επικεντρώθηκαν στη δημιουργία και έκδοση πλήθους γλωσσικών και εξειδικευμένων επιστημονικών λεξικών, αγγλοελληνικών και ελληνοαγγλικών, καλύπτοντας ευρύ φάσμα των σημερινών απαιτήσεων. Πρωτοπόρες και καινοτόμες κρίθηκαν οι συμμετοχές των Εκδόσεων Σταφυλίδη σε ευρωπαϊκά προγράμματα με αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχρονων Cd-Rom εκμάθησης ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Τούρκικα κ.ά.) για όλα τα επίπεδα. Όλα τα έργα των Εκδόσεων Σταφυλίδη είχαν όλα έναν απαράβατο γνώμονα: το σεβασμό προς τον αναγνώστη και κυρίως προς τη νεοελληνική εκπαίδευση. Ο γνώμονας αυτός δεν εγκατέλειψε ποτέ τις εκδόσεις Σταφυλίδη. Απεναντίας εντάθηκε με αδιάψευστο γεγονός την ποιότητα των σημερινών μας εκδόσεων την οποία ήδη αναγνωρίζουν οι αναγνώστες και την οποία εύκολα ιχνηλατεί ο σύγχρονος πνευματικός άνθρωπος.

Ο Εκδότης