ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & CD-ROM

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • Σύγχρονο Λεξικό της Ελληνικής
  Αριθμός σελίδων: 1536
  Τιμή Πώλησης: €55,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 17x24cm
  ISBN: 9789607695127

 • Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
  Αριθμός σελίδων: 1231
  Τιμή Πώλησης: €50,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 17x24cm
  ISBN: 9789607695062

 • Hyper Lexicon, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό λεξικό
  Αριθμός σελίδων: 1248
  Τιμή Πώλησης: €46,00 / €60,00 (με CD-ROM)
  Διαστάσεις βιβλίου: 17x24cm
  ISBN: 978960769352

 • Concise Hyper Lexicon, αγγλοελληνικό λεξικό
  Αριθμός σελίδων: 1024
  Τιμή Πώλησης: €29,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 17x24cm
  ISBN: 9789607695046
 • Ουγγρικό Λεξικό, Magyar-Görög Szótár, oυγγρο-ελληνικό λεξικό
  Αριθμός σελίδων: 763
  Τιμή Πώλησης: €32.00
  Διαστάσεις βιβλίου: 17x24cm
  ISBN: 9789607695536
 • Ουγγρικό Λεξικό, Görög-Magyar Szótár, ελληνο-ουγγρικό λεξικό
  Αριθμός σελίδων: 778
  Τιμή Πώλησης: €32.00
  Διαστάσεις βιβλίου: 17x24cm
  ISBN: 9789607695567

 • Λεξικό της Σύγχρονης Οικονομίας, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό
  Αριθμός σελίδων: 1150
  Τιμή Πώλησης: €46,00 (με CD-ROM)
  Διαστάσεις βιβλίου: 15,8x24cm
  ISBN: 9789607695147

 • Lexicon of Money Banking & Finance, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό λεξικό
  Αριθμός σελίδων: 752
  Τιμή Πώλησης: €39,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 14x21cm
  ISBN: 9789607695100

 • Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό
  Αριθμός σελίδων: 1248
  Τιμή Πώλησης: €56,00 / €65,00 (με CD-ROM)
  Διαστάσεις βιβλίου: 15,8x24cm
  ISBN: 9789607695338

 • Ιατρικό Λεξικό, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό
  Αριθμός σελίδων: 1039
  Τιμή Πώλησης: €49,00 (με CD-ROM)
  Διαστάσεις βιβλίου: 15.8x24cm
  ISBN: 9789607695543

 • Λεξικό Ναυτικών & Ναυτιλιακών Όρων, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό
  Αριθμός σελίδων: 1180
  Τιμή Πώλησης: €56,00 / €65,00 (με CD-ROM)
  Διαστάσεις βιβλίου: 15,8x24cm
  ISBN: 9789607695314
 • Λεξικό Τηλεπικοινωνιακών & Ηλεκτρονικών Όρων, αγγλοελληνικό
  Αριθμός σελίδων: 738
  Τιμή Πώλησης: €40.00
  Διαστάσεις βιβλίου: 17x24cm
  ISBN: 9789607695529

 • Λεξικό Νομικών Όρων, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό
  Αριθμός σελίδων: 1344
  Τιμή Πώλησης: €70,00 / €80,00 (με CD-ROM)
  Διαστάσεις βιβλίου: 17x24cm
  ISBN: 9789607695369

 • Λεξικό Οικονομικών & Νομικών Όρων, γερμανοελληνικό
  Αριθμός σελίδων: 380
  Τιμή Πώλησης: €19,50
  Διαστάσεις βιβλίου: 14x21cm
  ISBN: 9789607695444

 • Λεξικό Οικονομικών & Νομικών Όρων, γαλλοελληνικό
  Αριθμός σελίδων: 381
  Τιμή Πώλησης: €19,50
  Διαστάσεις βιβλίου: 14x21cm
  ISBN: 9789607695505

 • Λεξικό Οικολογικών & Περιβαλλοντικών Όρων, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό
  Αριθμός σελίδων: 400
  Τιμή Πώλησης: €28,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 14x21cm
  ISBN: 9789607695307

 • Εικονογραφημένο Λεξικό Βοτανικών Όρων, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό
  Αριθμός σελίδων: 288
  Τιμή Πώλησης: €21,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 14x21cm
  ISBN: 9789607695321

 • Ο δίγλωσσος εγκέφαλος
  Αριθμός σελίδων: 240
  Τιμή Πώλησης: €19,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 15,8x24cm
  ISBN: 9789607695468

 • Εισαγωγή στα Διεθνή & Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα
  Αριθμός σελίδων: 506
  Τιμή Πώλησης: €60,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 17x24cm
  ISBN: 9789607695499

 • Πυρηνικός Χειμώνας
  Αριθμός σελίδων: 335
  Τιμή Πώλησης: €16,80
  Διαστάσεις βιβλίου: 14x21cm
  ISBN: 9789607695512

 • Επιχείρηση: Elgin Express
  Αριθμός σελίδων: 317
  Τιμή Πώλησης: €16,80
  Διαστάσεις βιβλίου: 14x21cm
  ISBN: 9789607695482

 • Στιγμές & Στοχασμοί
  Αριθμός σελίδων: 120
  Τιμή Πώλησης: €25,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 30x21cm
  ISBN: 9789604646982

 • Μηνύματα Αγάπης
  Αριθμός σελίδων: 16
  Τιμή Πώλησης: €5,50
  Διαστάσεις βιβλίου: 12x16cm
  ISBN: 9789607695420

 • Απόφαση ζωής
  Αριθμός σελίδων: 200
  Τιμή Πώλησης: €13,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 14x21cm
  ISBN: 9789607695437

 • Ένορκος στη δίκη για τη 17Ν
  Αριθμός σελίδων: 640
  Τιμή Πώλησης: €27,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 17x24cm
  ISBN: 9789607695208

 • English Grammar For All
  Αριθμός σελίδων: 104
  Τιμή Πώλησης: €19,90
  Διαστάσεις βιβλίου: 21×29.7 cm
  ISBN: 9789607695475

 • Τα Τέσσερα Σπίτια
  Αριθμός σελίδων: 184
  Τιμή Πώλησης: €13,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 14x21cm
  ISBN: 9789607695267

 • Ελληνική Γραμματική
  Αριθμός σελίδων: 112
  Τιμή Πώλησης: €7,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 14x21cm
  ISBN: 9789607695216

 • Αγγλική Γραμματική
  Αριθμός σελίδων: 112
  Τιμή Πώλησης: €8,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 14x21cm
  ISBN: 9789607695240

 • Γαλλική Γραμματική
  Αριθμός σελίδων: 80
  Τιμή Πώλησης: €8,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 14x21cm
  ISBN: 9789607695224

 • Ισπανική Γραμματική
  Αριθμός σελίδων: 96Τιμή Πώλησης: €8,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 14x21cm
  ISBN: 9789607695232

 • Ιταλική Γραμματική
  Αριθμός σελίδων: 96
  Τιμή Πώλησης: €8,00
  Διαστάσεις βιβλίου: 14x21cm
  ISBN: 97896076952596


ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ CD-ROM

 • Hyper Lexicon, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό
  Τιμή Πώλησης: €29,00
  ISBN: 97896076952919

 • Λεξικό της Σύγχρονης Οικονομίας, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό
  Τιμή Πώλησης: €30,00
  ISBN: 9789607695089

 • Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό
  Τιμή Πώλησης: €33,00
  ISBN: 9789607695135

 • Ιατρικό Λεξικό, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό
  Τιμή Πώλησης: €45,00
  ISBN: 9789607695283

 • Λεξικό Ναυτικών και Ναυτιλιακών Όρων, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό
  Τιμή Πώλησης: €40,00
  ISBN: 9789607695345

 • Λεξικό Νομικών Όρων, αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό
  Τιμή Πώλησης: €45,00
  ISBN: 9789607695413

 • HERMES (Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας)
  Τιμή Πώλησης: €32,00
  ISBN: 9789607695151 (βιβλίο γραμματικής, cd-rom)

 • HERMES (Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας)
  Τιμή Πώλησης: €32,00
  ISBN: 978960769516X (βιβλίο γραμματικής, cd-rom)

 • HERMES (Πρόγραμμα Εκμάθησης Γαλλικής Γλώσσας)
  Τιμή Πώλησης: €32,00
  ISBN: 9789607695194 (βιβλίο γραμματικής, cd-rom)

 • HERMES (Πρόγραμμα Εκμάθησης Ιταλικής Γλώσσας)
  Τιμή Πώλησης: €32,00
  ISBN: 9789607695186 (βιβλίο γραμματικής, cd-rom)

 • HERMES (Πρόγραμμα Εκμάθησης Ισπανικής Γλώσσας)
  Τιμή Πώλησης: €32,00
  ISBN: 9789607695178 (βιβλίο γραμματικής, cd-rom)

 • FIRST STEPS OF HERMES (Πρόγραμμα Εκμάθησης Τουρκικής Γλώσσας)
  Τιμή Πώλησης: €26,00
  ISBN: 9789607695406

 • FIRST STEPS OF HERMES (Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας)
  Τιμή Πώλησης: €26,00
  ISBN: 9789607695376

 • FIRST STEPS OF HERMES (Πρόγραμμα Εκμάθησης Ουγγρικής Γλώσσας)
  Τιμή Πώλησης: €26,00
  ISBN: 9789607695383

 • FIRST STEPS OF HERMES (Πρόγραμμα Εκμάθησης Λιθουανικής Γλώσσας)
  Τιμή Πώλησης: €26,00
  ISBN: 9789607695390

STAFILIDIS PUBLICATIONS
Tel. 210.38.13.773,
Mob. 6942.70.6669
Bizaniou 32
144 51 Metamorfosi
www.stafilidis.gr

Κύλιση προς τα επάνω