ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ – ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΓΓΡΙΚΟ

Προσφορά!

28.80 

ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
Ελληνο-ουγγρικό

Συγγραφή: Imre Szigeti

Διαστάσεις βιβλίου: 17×24
Αριθμός σελίδων: 778
Λήμματα: 45.000
Λέξεις: 747.000

ISBN: 978960769567

ΔΕΙΓΜΑ ΛΕΞΙΚΟΥ

Περιγραφή

Το παρόν λεξικό είναι ο δεύτερος τόμος των ελληνικών λεξικών που έχει επεξεργαστεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Νησιώτη» (2011-2023) και λαμβάνει υπόψη τη συχνότητα λέξεων στα Ελληνικά και τα αποτελέσματα της σύγχρονης γραμματικής και λεξικογραφικής έρευνας της ελληνικής γλώσσας. Περιέχει ακριβώς 45.000 λήμματα. Προσφέρει ταυτόχρονα μια εντελώς καινούργια επεξεργασία λεξιλογίου με παραδείγματα, συμφράσεις (collocations) και ιδιωματισμοί ενσωματωμένοι στα λήμματα, κι έτσι οι σημασιολογικές και φρασεολογικές ενότητες ανέρχονται σε πάνω από 62.000. Επίσης, η λεξιλογία αυτή περιέχει: α) νεολογισμούς, β) καινούργιο λεξιλόγιο της τεχνολογίας, γ) ειδική ορολογία, δ) υποδείξεις για στυλ (λ.χ. αργκό, κ.ά.), στ) χρήση και κλίση (γραμματική) των λέξεων.

Μια εισαγωγή, οδηγίες για το χρήστη, 23 πίνακες για κλίση ουσιαστικών και επιθέτων, πίνακες συντομογραφιών, γραμμάτων και φθόγγων με βάση το ΙPA (International Phonetic Alphabet) και με σύγκριση ουγγρο-ελληνική συμπληρώνουν το έργο αυτό.

Οι εργασίες στο λεξικό αυτό εναρμονίστηκαν εκ των προτέρον με τις εργασίες του ουγγρο-ελληνικού λεξικού έτσι ώστε ο χρήστης να αποκτήσει δύο σύγχρονα εγχειρίδια της ελληνο-ουγγρικής λεξικογραφίας.

A jelen szótár a Nisziótisz-projekt (2011-2023) keretében újonnan kidolgozott görög szótárak második kötete, amely figyelembe veszi a szavak gyakoriságát a görögben és a kortárs görög nyelvészeti és lexikográfiai kutatásokat. A kötet kereken 45.000 önálló szócikket tartalmaz. Emelett a szóanyag teljesen új feldolgozását kínálja példákkal, kollokációkkal és állandó szókapcsolatokkal, amelyek integrálva vannak a szócikkekbe. Ezekkel együtt a jelentéstani és frazeológiai egységek száma meghaladja a 62.000-t. A szóanyag tartalmaz a) újonnan keletkezett szavakat (neologizmusok), b) új, technológiai jellegű megnevezéseket, c) szakszavakat, d) stiláris megjelölést (pl. argó, és mások) és e) a szavak használatára vonatkozó grammatikai információkat.

Egy rövid bevezető, a szótár használatára vonatkozó megjegyzések, 23 főnév- és melléknévragozási táblázat, a rövidítések jegyzéke, betű-hang megfelelések IPA-megjelöléssel (Nemzetközi Fonetikai Ábécé) és görög-magyar összevetésben kerekítik le az így keletkezett művet.

A szótár munkálatait a kezdetektől fogva összhangba hoztuk a magyar-görög szótár kidolgozásával, hogy a szótárak leendő használója a görög-magyar lexikográfia két modern kézikönyvével gazdagodhasson.

 

ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ – ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΓΓΡΙΚΟ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ – ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΓΓΡΙΚΟ”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Κύλιση προς τα επάνω